18.03.2024

Čo je udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj?

           Pojmy udržateľnosť (ang. sustainability) alebo trvalo udržateľný rozvoj (ang. sustainable development) sa v dnešnej dobe, keď je stále viac a viac viditeľnejšie, ako veľmi ľudská činnosť ubližuje našej planéte,  v médiách  a na sociálnych sieťach skloňuje veľmi často. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, čo pojem udržateľnosť v skutočnosti znamená? Mnohých možno prekvapí, že jej prvotným cieľom nie je zachovanie životného prostredia.

           Na začiatok si môžeme povedať, že ide o vyvážený koncept – jeho hlavným cieľom je „udržať“ alebo zachovať svet, v ktorom žijeme pre budúce generácie, aby aj tie mali možnosť užívať si veci, ktoré si užívame my dnes .

           Pojem udržateľnosť v takom zmysle, ako ho vnímame dnes, bol prvýkrát opísaný v roku 1987 Komisiou OSN pre životné prostredie a rozvoj v správe Naša spoločná budúcnosť[1]. V tejto správe, ktorá je tiež známa ako Brundtlandovej správe[2], je udržateľnosť definovaná ako: „rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby“.

           Podobne pojem trvalo udržateľný rozvoj definuje aj slovenský zákon o životnom prostredí, v ktorom sa uvádza, že ide o „taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov“.

           Ako píšu Kuhlman a Farrington napriek tomu, že v rámci tohto konceptu je zachovanie životného prostredia dôležité, jeho hlavným cieľom je v prvom rade zachovanie blahobytu ľudstva v kontexte medzigeneračnej rovnosti. Hlavnou ideou tohto konceptu tak nie je zachovanie životného prostredia pre jeho hodnotu a krásu ale preto, aby sme zabezpečili potrebné zdroje pre naše deti a budúce generácie.[3]

           V súčasnosti sa koncept udržateľnosti vníma najmä prostredníctvom troch pilierov, z ktorých sa skladá, známe aj ako ESG.   Ide o environmentálny, ekonomický a sociálny pilier – neformálne známe ako profit, planéta a ľudia. V rámci konceptu udržateľnosti ide aj o to, udržať medzi týmto piliermi rovnováhu.

           O environmentálnom pilieri a s ním súvisiacou ochranou životného prostredia sa v rámci konceptu udržateľnosti v súčasnej spoločnosti diskutuje najviac.  Zdravý ekosystém je pre udržateľný rozvoj a zachovanie zdrojov pre naše budúce generácie kľúčový. Práve on nám totiž  poskytuje mnohé zdroje pre náš rozvoj a ak príde k jeho narušeniu, blahobyt budúcich generácii bude ohrozený. Práve z tohto dôvodu sa ľudstvo v súčasnosť tak veľmi snaží zabrániť klimatickému otepľovaniu, a to najmä prostredníctvom znižovania emisií a uhlíkovej stopy.

           V rámci ekonomickej udržateľnosti musí podnik profitovať a musí mať dostatočný výnos na to, aby mohol pokračovať v svojej činnosti aj v budúcnosti a slúžiť ďalším generáciám. Výzvou pri tomto type udržateľnosti však je udržanie rovnováhy – podnik totiž nemôže zarábať veľké obnosy peňazí za každú cenu, ale mal  by sa snažiť generovať profit s ohľadom na ostatné piliere udržateľnosti.

            Napokon sociálny pilier, ktorý hovorí o tom, že tak ako sa staráme o planétu, by sme sa mali starať aj o ľudí, a to najmä o tých znevýhodnených, aby sme všetci na tejto planéte mali rovnaké podmienky.

           V skratke tak snahy o udržateľný rozvoj definujú  Kuhlman a Farrington nasledovne: Na spodku sa nachádza profit, ktorý je v dnešnej spoločnosti prvotným cieľom mnohých podnikov a ľudí,  musíme však k nemu pridať aj starostlivosť o planétu a ľudí. Ak sa nám tieto tri dimenzie podarí dostať do rovnováhy, dosiahneme trvalo udržateľný rozvoj, z ktorého budú môcť profitovať aj budúce generácie.

            Tento koncept udržateľnejšieho spôsobu života možno aplikovať do mnohých oblastí nášho každodenného života – napríklad udržateľná móda, udržateľná doprava, udržateľnejšie stravovanie a nakupovanie, zníženie odpadu, či využívanie rôznych ekologických náhrad v domácnosti a mnohé ďalšie... V nasledujúcom článku môžete už čoskoro nájsť tipy a triky, ako žiť udržateľnejšie v každodennom živote. Pre viac našich udržateľných tipov sledujte náš Instagram bharter.sk .

           Pridaj sa k nám a vymieňaj si v BHARTER komunite spolu s nami nielen veci, ale aj myšlienky a hodnoty. Pridaj sa do BHARTER komunity prihlásením TU.

Tešíme sa na Teba!

Redakcia a tím BHARTER


[1] https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html 

[2] Pomenovaná je po predsedníčke tejto komisie nórskej političke a lekárke Gro Harlem Brundtlandovej

[3] https://www.mdpi.com/2071-1050/2/11/3436/htm

Mohlo by Ťa zaujímať