Registrácia

Adresa trvalého bydliska

PSČ zadaj v tvare 04022
Hesla sa nezhodujú
Vyššie uvedené polia je potrebné vyplniť kvôli registrácii – sú viditeľné len pre admina. Iní používatelia uvidia iba: Tvoje Používateľské meno. Registráciou potvrdzuješ, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

Sídlo

PSČ zadaj v tvare 04022
Označenie registra alebo inej úradnej evidencie osôb, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon obchodnej alebo neobchodnej činnosti (napr. Register neziskových organizácií, Register nadácií, združení, spolkov a pod.)
Číslo, pod ktorým je táto osoba v tomto registri alebo evidencii zapísaná (registračné číslo)
IČO zadaj v tvare 12345678
Identifikačné číslo organizácie (IČO)*
IČ DPH zadaj v tvare SK1234567890
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ak bolo pridelené
DIČ zadaj v tvare 1234567890
Daňové identifikačné číslo (DIČ)*
(konateľ, predstavenstvo, prezident, predseda združenia, a pod.)
- +

Doručovacia adresa (pokiaľ je odlišná od adresy sídla)

IČO zadaj v tvare 12345678
- +
Zastihnutie na adrese pre zasielanie/doručovanie vecí v čase od – do
Zadaj čas v tvare: 07:00,16:00
Zadaj čas v tvare: 07:00,16:00
- +
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypĺňa tento registračný formulár
Číslo je v nesprávnom tvare. Uveď číslo v tvare +421XXXXXXXXX
- +
Hesla sa nezhodujú
Verifikácia organizácie*
Presuň fotku sem
alebo
Možnosť a) naskenovaným občianskym preukazom štatutárneho orgánu organizácie
Možnosť b) naskenovaným Splnomocnením, ktoré je overené notárom
Musíš nahrať súbor
Vyššie uvedené polia je potrebné vyplniť kvôli registrácii – sú viditeľné len pre admina. Iní používatelia uvidia iba: Názov, adresu na zasielanie/doručovanie zbierok, zastihnutie na adrese od – do, ičo, web, o nás.